Sopsug

​Sopsug är ett sätt att automatisera er avfallshantering i ert bostadsområde, sjukhus eller kontorsfastighet. Det passar även för övriga kommersiella verksamheter och publik miljö.​ Systemen passar att införa både i befintligt och nybyggt område.​

​En sopsuganläggning kan utföras på en mängd olika sätt, beroende på typ av område, storlek, antal avfallsfraktioner etc som skall hanteras. ​

© 2017 Inobric - All rights reserved