Matavfallsystem

​Vår konsumtion av mat är en resurskrävande del av våra liv. ​ Produktion, transport och tillredning kräver både tid och resurser i anspråk innan den landar på våra tallrikar.​ Efter konsumtionen så blir det resprodukter, dels rester som skal och annat, som tas bort i samband med tillredning, ​ och rester av tillredd mat, som inte äts upp. Det här matavfallet kan tas om hand och återvinnas på olika sätt.​ För att minska resursförbrukningen så bör vi:​​

  • Se till att produktionen blir så resurseffektiv som möjligt​
  • Minimera transporterna genom att handla så lokalt som möjligt​
  • Endast laga till den mat som vi behöver, minska matsvinnet​
  • Återvinna de restprodukter som blir så effektivt som möjligt

Återvinning:

För att återvinna matavfall så behövs insamlingen göras så enkel och rationell som möjlig för brukaren

  • Kvarn till tank – direkt från din kompostkvarn till en separat tank som hämtas med slambil för att bli biogas​
  • Kvarn till kommunal behandling och biogasproduktion​
  • Sopsug ​
  • Kärl (vanlig manuell sopbehållare, djupbehållare etc)

​ För att planera ett system så finns en steg-för-steg guide att ladda ner nedan.​ Det viktigaste är att ta med systemet tidigt i planeringen, och steg för steg konfigurera den mest optimala lösningen för just ert område

Inobric hjälper er att utveckla framtidens avfallshanteringsystem. ​

© 2017 Inobric - All rights reserved